Kunstenaarsdorpen en Wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem (Gooi-o-logie)

Prijs € 60,00
Code INF-175
3 lezingen + 1 excursie
14, 28 maart,11 april 2018. Datum excursie nog niet bekend
Woensdag 19.30-22.00 uur
Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum

Onze streken waren vanaf het eind van de 19e eeuw zeer in trek bij kunstenaars. Vanwege de oprukkende industrie, rokende schoorstenen en stadsuitbreidingen gingen veel kunstenaars op zoek naar onbedorven plaatsen. Met name Laren, Blaricum en Kortenhoef waren populair. Daarnaast trok het Gooi ook allerlei wereldverbeteraars aan: Tolstojanen, christen-anarchisten, utopisten, religieuze socialisten en theosofen, die allemaal op zoek waren naar een andere leefwijze of een andere geesteshouding. Via interessante inleidingen biedt deze themaleergang inzicht in de enorme socio-culturele betekenis die de komst van kunstenaars en wereldverbeteraars heeft gehad.

De Werkgroep Gooi-o-logie organiseert deze leergang voor de Volksuniversiteit, mede namens diverse stichtingen, waaronder Tussen Vecht en Eem, De Vrienden van het Gooi en het GNR.

Data en sub-thema's:
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond:

 • 14 maart: Wereldverbeteraars & vrijdenkers tussen Vecht en Eem.
   Docent: drs. Maria Boersen (historicus, kenner Gooische wereldverbeteraars)
 • 28 maart: Kunstenaarsdorpen tussen Vecht en Eem.
  Docent: drs. Anna van Lienden (conservator Singer Museum)
 • 11 april: William en Anna Singer en de betekenis van Singer Laren als cultuurcentrum.
  Docent: drs. Helen Schretlen (kunsthistoricus: kenner van de Singers)
 • Excursie: wandeling door Laren m.b.t. de "Larense School" en bezichtiging schilderijen van de Singers.
   

Aanvullende informatie

Ga naar top